Kometen 82 32 53 30
Galaksen 51 71 78 16
galaksen@bhuniverset.dk / kometen@bhuniverset.dk
Persondata må ikke anvendes på disse mails

Kære forældre og børn i Galaksen.

Kære forældre og børn i Galaksen.

Velkommen tilbage

Så er alt ved at være tilbage til det normale efter Corona. Vi følger selvfølgelig Sundhedsstyrelsens anbefalinger her i fase 2.

Her er et lille tilbageblik på de sidste 2 måneder.

Da alle medarbejdere var sent hjem, gik de straks i gang med at arbejde med Topi ( tidlig opsporing og indsats), handleplaner og ugeplaner for det næste tema, som er Krop, bevægelse og sanser.

I skolegruppen skulle medarbejderne lave en plan for hvordan vi fik sagt farvel til skolegruppen, nu når de ikke var her i børnehaven. D.16. marts kom der en del skolebørn tilbage. Den 7. maj fik vi sagt farvel og på gensyn da vi selvfølgelig holder en stor afslutning for hele skolegruppen i slutningen af august.

D. 11. maj rykkede de store børn fra mellem gruppen på Raketstuen. På Raketstuen er børnene fra 4-6 år.  De store vuggestuebørn rykkede i mellemgruppen. I mellemgruppen er børnene fra 2.10 år til 4

I Corona tiden har der også været tid til, åbne en ny stue i vuggestuen. Den hedder Pluto og åbnede d. 18. maj. Der er allerede startet 3 børn og vi glæder os meget til at tage imod nye børn og forældre.

I institutionen har vi længe drømt om en ny legeplads og det er endelig gået i opfyldelse. Københavns kommune har bevilliget penge til os, så vi kan gå i gang med at restaurerer begge vores legepladser.

 I slutningen af marts skulle alle medarbejdere have opstartet en uddannelse med Relations formidlerne. I kan se mere her på deres hjemmeside www.relationsformidlerne.dk

Det er blevet rykket til start september. Vi glæder os meget til at komme i gang med dette. Da det styrker os endnu mere til at løse de mange opgaver vi har i dagligdagen med alle de skønne børn i Galaksen.