Kometen 82 32 53 30
Galaksen 51 71 78 16
galaksen@bhuniverset.dk / kometen@bhuniverset.dk
Persondata må ikke anvendes på disse mails

Bestyrelse

Bestyrelsen
Trine Schaltz

Forperson
bestyrelse@bhuniverset.dkLine Bech-Jessen 

Bestyrelsesmedlem
Heyam Ghali

Tillidsrepræsentant

Mike Nielsen

BestyrelsesmedlemMajken Holst

bestyrelsesmedlem

Salma Chiahni

Bestyrelsesmedlem