Kometen 82 32 53 30
Galaksen 51 71 78 16
galaksen@bhuniverset.dk / kometen@bhuniverset.dk
Persondata må ikke anvendes på disse mails

Bestyrelse

Bestyrelsen

Ulla 

FormandTorben

Bestyrelsesmedlem

Samar

Tillidsrepræsentant

Mike

Bestyrelsesmedlem

Mathilde

suppleant

Rykiye

bestyrelsesmedlem

Nadia

Suppleant

Maria

Næstformand