Kometen 82 32 53 30
Galaksen 51 71 78 16
galaksen@bhuniverset.dk / kometen@bhuniverset.dk
Persondata må ikke anvendes på disse mails

Lidt om Børnehuset Universet

Børnehuset Universet er en integreret institution med to matrikler beliggende i Københavns nordvest-kvarter. Vi er en institution med mange forskellige kulturelle baggrunde og vi elsker den mangfoldighed vi hér repræsenterer.

I forlængelse af det, opleves vores pædagogiske arbejde med børnene hvor indsigt, respekt og tilkendegivelse af hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvad vi sammen kan udrette, på tværs af kulturelle baggrunde. Sammen er vi stærkere!

Børnehuset Universet består af ca. 175 børn.

107 børn er indskrevet i afdeling Galaksen hvor der er ansat 8 pædagoger, 5 pædagogiske medhjælpere og 3 PAU i vuggestuen samt 5 pædagoger og 3 medhjælpere i børnehaven.

I afdeling Kometen er der 68 børn som bliver mødt af 4 pædagoger og 3 pædagogiske medhjælpere i vuggestuen og 3 pædagoger, 3 medhjælper og 1 PAU i børnehaven.

Desuden har vi produktionskøkkennet i kometen hvor vi har 1 køkkenleder, samt 1 køkkenassistent.

Vi har også en sød gårdmand som kommer i begge huse.

Børnehuset Universet har en overordnet Dagtilbudsleder samt 1 souschef for begge matrikler og 2 afdelingsledere. I perioder kan der også være personer i jobtræning, fleksjob og praktik tilknyttet husene samt studerende.