Kometen 82 32 53 30
Galaksen 51 71 78 16
galaksen@bhuniverset.dk / kometen@bhuniverset.dk
Persondata må ikke anvendes på disse mails

Tilsynsrapport Universet

 Institutionens kommentarer til tilsynsrapporten

Den pædagogiske konsulent har gennemført det årlige tilsynsbesøg i institutionen. Tilsynsbesøget består af konsulentens observationer af det daglige arbejde med børnene og et tilsynsdialogmøde med repræsentanter fra institutionens ledelse, medarbejdere og forældreråd/den selvejende bestyrelse. På baggrund af tilsynsbesøget har konsulenten udarbejde en tilsynsrapport.

Rapporten indeholder konsulentens vurdering af institutionens arbejde inden for de seks pejlemærker samt begrundelser for disse og anbefalinger til det videre arbejde. I har som institution ret til at kommentere på rapporten, inden den gøres endelig og skal offentliggøres.

Institutionens kommentarer til tilsynsrapporten udarbejdes i institutionens forældreråd/den selvejende bestyrelse, hvor institutionen er repræsenteret med både et forældre-, et medarbejder- og et ledelsesperspektiv. Kommentarerne er således et udtryk for en tilbagemelding fra den samlede institution.

Formålet med kommenteringen er at give institutionen mulighed for dels at rette faktuelle fejl, dels at give læserne af tilsynsrapporten indblik i, hvordan institutionen vil arbejde med tilsynsrapportens vurderinger og anbefalinger. Konsulenten skal ikke på baggrund af institutionens kommentarer foretage ændringer i rapporten, medmindre der er tale om faktuelle fejl.

Kommentarerne skal skrives ind i nedenstående skabelon.

 

• Indeholder tilsynsrapporten faktuelle fejl?

Der er ikke nogle faktuelle fejl. 

 

• Hvilke resultater vil institutionen fremadrettet være særligt optaget af at ændre?

Fokus på indretning af læringsmiljøer, som understøtter den faglige pædagogiske kvalitet. Forældrepartnerskab, så tillid og loyalitet genopbygges, så det fremadrettet udelukkende er den faglige kvalitet der udgør forældrenes valg. 

 

• Hvordan vil institutionen imødekomme tilsynets anbefalinger?

Pkt. 2-4 Vi er særligt optaget, af at ændre og imødekomme tilsynsanbefalinger samt sikre en positiv udvikling med bla. fokus på særligt børn med ekstra behov for omsorg og guideing. 

 

• Hvordan vil institutionen sikre at en positiv udvikling fastholdes?

At ledelsen kan få sparring i HR7, så fokus på kulturopbygning udvikles – og hermed sikre udvikling af den faglige pædagogiske kvalitet. gennem arbejdet med den nye styrkede læreplan.

 

Rapporten kan hentes her