Kometen 82 32 53 30
Galaksen 51 71 78 16
galaksen@bhuniverset.dk / kometen@bhuniverset.dk
Persondata må ikke anvendes på disse mails

Tilsynsrapport Universet

 Tilsynsrapport for 2022

Kommentering og forklaring på tilsynsrapportens udfald i 2022.  

Vi har i dette år 2022 haft tilsyn med vores tilknyttede pædagogiske konsulent Susanne Borg. 

Det var et tilsyn der foregik efter bogen og efterfølgende afholdte vi et møde der er defineret som faglig dialog baseret på de observationer der gennem de 3 timer Susanne Borg var til stede. 

Susanne var i begge vores afdelinger i tidsrummet 9-12 en dag hvert sted over 2 dage 

Hun har på baggrund af hendes observationer i de timer vurderet at vi havde nogle mangler og at vi det næste år kunne sætte fokus på forskellige praksis metoder og her nuancere vores arbejde med jeres børn anderledes end vi gør i dag.  

I den faglige dialog kunne vi alle godt se nogle af de ”mangler” eller justeringer vi kan have forskellige steder i husene men ikke alle steder. I et tilsyn bliver vi ofte bedømt som en helhed og kan derfor ikke fortælle jer hvilken stue, hus eller andet der ses på, men at når vi kender eksemplet skal vi justere alle steder.  

Vi er gået tilbage i 2 af de vurderinger hvor vi lå i ”vedlige hold af indsatsi 2021 (se tilsynsrapporten side 5) og det er der mange grunde til. Den mest gennemgribende grund er, at vi gennem den sidste tid har mistet en del af vores faste medarbejdere og at vi har svært ved at rekruttere nye uddannede eller nye med arbejdere der har arbejdet med børn før. Det betyder at alt det vi har arbejdet meget fokuseret på de sidste 3 år ikke slår igennem da de nye ikke har den viden og det er de medarbejdere der har været her i den tid som skal prøve at oplære de nye til at kunne arbejde med de metoder og det børnesyn vi har med i vores arbejde hver dag sammen med jeres skønne børn.  

 

Vi vil i det kommende år prøve at løse de udfordringer med at videns dele og anvise nye folk, hvordan vi arbejder og er sammen med jeres børn så vi kan blive i de vurderinger hun har bedømt eller rykke op igen så vi rammer resultatet af tilsynsrapport fra 2021.  

Vi håber at alle jer som er tilknyttet vores børnehus stadig er super glade for at være en del af os. 

Vi er i hvert fald rigtig glade for hver og en af jer 🙂 

Børnehuset Universet 

Afdeling Galaksen og afdeling Kometen.  

 Tilsynsrapporten for 2022 kan ses her:

 Tilsynsrapport Universet 2022