Kometen 82 32 53 30
Galaksen 51 71 78 16
galaksen@bhuniverset.dk / kometen@bhuniverset.dk
Persondata må ikke anvendes på disse mails

Tilsynsrapport Universet

Institutionens kommentarer til tilsynsrapport Universet 2020

OBS OBS OBS
(Tilsynsrapport 2020 kan ses her)

Indeholder tilsynsrapporten faktuelle fejl? Vi er ikke stødt på nogle faktuelle fejl i tilsynsrapporten. 
 Hvilke resultater vil institutionen fremadrettet være særligt optaget af at ændre? Vi vil fra Ledelsens side være særligt optaget af at have fortsat fokus på de indsatser der ligger i vedlighold som er beskrevet i punktet inklusion og sammenhæng og overgange.
Vi vil rette en særlig opmærksomhed på kravet om refleksion og metodisk systematik da vi herigennem kan kvalificere systemer og data og sikre en høj grad af pædagogisk evaluering metode fællesskab. vi vil arbejde med -ensartedhed og samstemt praksis der fælles pædagogisk platform.
 Hvordan vil institutionen imødekomme tilsynets anbefalinger? Vi vil gennemgå hvert punkt og sammen med vores bestyrelse, med-udvalg/trio sætte fokus de mange anbefalinger der er beskrevet og her løfte praksis og synliggøre de punkter der mangler at væres tilgængelige for forældre og personale.
 Hvordan vil institutionen sikre at en positiv udvikling fastholdes? Inddragelse af personalet igennem faglig dialog og en uddannelse i relationskompetence for alle med arbejdere, der vil opleve en mere fælles pædagogisk forståelse samt at få skabt et fagligt sprog og retning.
 Afslut kommentering Ja

Tilsynsrapport 2020 kan ses her