Kometen 82 32 53 30
Galaksen 51 71 78 16
galaksen@bhuniverset.dk / kometen@bhuniverset.dk
Persondata må ikke anvendes på disse mails

Børnemiljøvurdering

Dagtilbudsloven stiller krav til børnemiljøet i dagtilbud med fokus på udvikling af et godt fysisk, psykisk og æstetisk miljø, der fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Kapitel 2

Børnemiljøvurderinger

§ 3. Dagtilbuddets ledelse er ansvarlig for, at der udarbejdes en skriftlig børnemiljøvurdering, som indeholder en kortlægning af dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Børnemiljøvurderingen skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle børnemiljøproblemer samt en handlingsplan.

Stk. 2. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv og i det omfang, det er muligt, inddrages børnenes oplevelse af det.

Stk. 3. Børnemiljøvurderingen skal være offentlig tilgængelig.

Stk. 4. Børnemiljøvurderingen skal revideres minimum hvert tredje år, og hvis der sker ændringer, der har betydning for børnemiljøet.

Stk. 5. Børnemiljøvurderingen skal drøftes med forældrebestyrelsen.

§ 4. Dagtilbud kan søge vejledning og rådgivning i forhold til spørgsmål om børnemiljø hos Dansk Center for Undervisningsmiljø, jf. lov om elever og studerendes undervisningsmiljø.

Børnemiljøvurderingen er den proces, som skal sætte fokus på børnemiljøet og afdække,
hvilke ændringer der kan være med til at forbedre børnemiljøet.
Personalet arbejder kontinuerligt med børnenes trivsel. Trivselssamtaler og
handleplaner er en del af det daglige arbejde, for at vi kan sikre at børnene har en tryg
hverdag som vi mener er grobund for trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Se følgende PDF for børnemiljøvurdering af børn –> børnemiljøvurdering af børn pdf

Se følgende PDF for Børnemiljøvurdering af det fysike læringsrum –> Børnemiljø vurdering fysisk læringsrum