Kometen 82 32 53 30
Galaksen 51 71 78 16
galaksen@bhuniverset.dk / kometen@bhuniverset.dk
Persondata må ikke anvendes på disse mails

LUKKEDAGE

Lukkedage i Børnehuset UniversetLukkedage for 2022 i Børnehuset Universet:


Lukkedag                                                 27.maj
Pædagogisk udviklingsdage                  22. og 23. september
Lukkedage                                               27., 28., 29. og 30.december (Lukkedage ml. jul og nytår)


Ønskes der pasning på lukkedage og udviklingsdage, meddeles dette til institutionens leder senest 2 uger før. Der kan arrangeres pasning i en anden institution, hvor barnet følges af eventuelt en vikar. Vi kan desværre ikke love, at det er en voksen som barnet kender. 


Vi har sommerferie sammenpasning i Galaksen i ferieperioden uge 28, 29 og 30.
De 3 dage før påske har vi åbent på begge matrikler grundet Corona.


Derudover har vi lukket Grundlovsdag d. 5.juni samt juleaften d. 24.december. (Alle dagtilbud i Københavns Kommune holder lukket, og derfor er det ikke muligt at arrangere pasning i en anden institution). I 2022 er disse dage lørdage.

new link

Kontakt

Kontaktoplysninger

Adresse:

Landfogedvej 9, 2400 København

Telefon:

51 71 78 16

Adresse:

Landfogedvej 9, 2400 København