Kometen 82 32 53 30
Galaksen 51 71 78 16
galaksen@bhuniverset.dk / kometen@bhuniverset.dk
Persondata må ikke anvendes på disse mails

Lukkedage for 2023


Lukkedage                                             19.maj efter Kristi himmelfartsdag
Pædagogisk udviklingsdage                  21. og 22. september
Lukkedage                                             27., 28., og 29.december (Lukkedage ml. jul og nytår)
Ønskes der pasning på lukkedage og udviklingsdage, meddeles dette til institutionens leder senest 2 uger før. Der kan arrangeres pasning i en anden institution, hvor barnet følges af eventuelt en vikar. Vi kan desværre ikke love, at det er en voksen som barnet kender. 


Vi har sommerferie sammenpasning i Galaksen i ferieperioden uge 28, 29 og 30.
De 3 dage før påske har vi åbent på begge matrikler.Vi har altid lukket grundlovsdag d. 5.juni samt juleaften d. 24.december. (Alle dagtilbud i Københavns Kommune holder lukket, og derfor er det ikke muligt at arrangere pasning i en anden institution). I 2023 indgår kun den 5.juni da 24.december er en søndag.