Kometen 82 32 53 30
Galaksen 51 71 78 16
galaksen@bhuniverset.dk / kometen@bhuniverset.dk
Persondata må ikke anvendes på disse mails

Værdigrundlag

I Universet er vores mission, vision og værdier udgangspunktet for alt hvad vi styre efter i vores praksis. 

Med MISSION menes, hvorfor vi er her, med VISION menes, hvor vil vi konkret hen og med VÆRDIER menes, hvorledes vi vil arbejde sammen for at nå målet.

Mission:

Universet mission er: at være dén forskel, der gør en forskel i barnets og familiens liv

Universet mission er: at udvikle livsduelige og selvkloge børn med mod på livet

I samarbejde med forældre skaber vi rammer for, at barnet får den sunde udvikling og opvækst det har krav på, for at opnå det bedste grundlag for god trivsel og god livsglæde i fællesskab med andre.

Vision:

Vores Vision er at få en attraktiv arbejdsplads, præget af professionelt samarbejde og i stadig udvikling til gavn for vores børn.

Universet er en attraktiv institution, med kompetente og ansvarlige medarbejdere

Vi vil være kendte på:  

At være ansvarlige

At være engageret og

At være innovative (udviklingsorienteret → udviklingsimplementerende)

Vision at alle børn deltager i en hverdag, der er tilrettelagt efter mening, indflydelse, læring og deltagelse.

Vision på forældrenes vegne: forældre har forpligtigelse til at være aktiv deltagende ansvarlig medskaber af deres barns daglige sundhed, dannelse, trivsel, læring og udvikling.

Værdier:

Al samvær og samarbejde er præget af ligeværd, dialog, respekt og tillid.

Universets børnesyn. 

Universet arbejder ud fra at barnet er født med iboende potentialer og fungere optimalt, hvis alle dets behov er taget i betragtning – fysisk og psykisk næring, omsorg og trivsel.

Vi opfatter børn som aktive, skabende, sociale individer med viden, drømme, meninger og perspektiver på fremtiden. I praksis betyder det, at børnene skal involveres og have erfaringer med indflydelse på deres egen situation for at kunne udvikle sig, og for at kunne tilegne sig læring. Vores helheds orienteret pædagogik understøtter bl.a. udvikling af barnets dannelse samt udvikling af barnets selvværd.