Kometen 82 32 53 30
Galaksen 51 71 78 16
galaksen@bhuniverset.dk / kometen@bhuniverset.dk
Persondata må ikke anvendes på disse mails

Pædagogik

I Børnehuset Universet skal alle børn have mulighed for at udvikle sig på egne præmisser, samtidig med at de indgår i forskellige fællesskaber med børn og voksne. Vi ved at børn lærer og udvikler sig i et samspil med andre; både børn og voksne, og vi ved, at det er en forudsætning for trivsel og udvikling at det finder sted i et inkluderende fællesskab. Et fællesskab hvor alle oplever sig set, hørt og forstået og hvor der er en positiv gensidighed.

Vores pædagogik har således fokus på at tage hånd om det enkelte barns trivsel og udvikling, og samtidig tage ansvar for og sikre, at de fællesskaber vi alle indgår i, er rummelige og inkluderende. Vi har ligeledes fokus på at samværet og kvaliteten i de relationer vi, børn og voksne, indgår i, har afgørende betydning for trivslen og udviklingen.

Pædagogisk læring finder sted i løbet af hele dagen gennem rutiner, planlagte aktiviteter og leg. Vi arbejder med systematisk planlægning gennem de nye styrkede lærerplanstemaer og Københavns Kommunes 6 pejlemærker. De nye styrkede læreplanstemaer og de 6 pejlemærker er et arbejdsredskab for daginstitutionernes pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns læring i dagtilbud. (I kan læse om det på vores hjemmeside)

Vi planlægger for hver uge og de planlagte ugeplaner bliver løbende lagt ud på vores digitale platform AULA. I kan som forældre se hvad jeres barn skal i løbet af ugen eller selve dagen. Ligeledes bliver der hverdag skrevet dagbøger på AULA så I kan tale med jeres barn om hvad de har oplevet i løbet af dagen.

Vi informerer alt digitalt, så vi sammen kan skabe en god overgang mellem institution/hjem.