Kometen 82 32 53 30
Galaksen 51 71 78 16
galaksen@bhuniverset.dk / kometen@bhuniverset.dk
Persondata må ikke anvendes på disse mails

Forældresamarbejde

Samarbejdet mellem forældre og personale er essentielt i et barns liv i en institution.
Basale følelser som tiltro, tryghed og tillid til personalet skal være til stede hos forældrene, for at barnet kan nære de samme følelser. Vi i Børnehuset Universet forsøger, at tydeliggøre vore pædagogiske grundholdninger, dels gennem skriftligt materiale på hjemmesiden, velkomstpjece og nyhedsbreve, dels gennem den daglige snak og på de årlige forældremøder.

EN GOD START

Inden jeres barn starter hos os, tilbyder vi en rundvisning hvor et fast personale fra stuen tager godt imod jer og fortæller mere om huset og hverdagen hos os. Sammen aftaler vi hvordan den bedste opstart vil være, for netop jeres barn. Det er en stor omvæltning for et barn at starte i daginstitution, og vi vil derfor have stort fokus på at skabe et gensidigt tillidsforhold, og drage stor omsorg for jeres barn, så I som forældre føler jer trygge.

Når jeres barn har gået i institutionen i ca. 3 måneder, indkalder vi til en samtale, hvor vi i fællesskab kan tale om hvordan det går.